انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۵ مطلب در مرداد ۱۳۸۶ ثبت شده است

۳۱
مرداد
سلام

فقط باید بگم شب نیمه ی شعبان قرار شبانه ی ما از ساعت ۸ شب شروع میشه.یکی بخاطر عید و دیگری بخاطر جشن دو سالگی قرار شبانه.شاید این پایان حضور من در برنامه ای باشه که با اون زندگی کردم.زندگی!

  • میثم فکری
۲۵
مرداد
انسان و خطا

انسان و امکان

انسان و جبران

انسان و عشق

انسان و درد

انسان و خدا

انسان و دنیا

انسان و تنهایی

انسان و دیگران

انسان و حساب

انسان و انتظار

انسان و صبر

انسان و ..........

فقط باید رابطه ها رو پیدا کرد تا هم انسان رو شناخت.هم دنیا هم عشق هم تنهایی و هم.....

  • میثم فکری
۱۲
مرداد

اینجا منطقه ی آزاد زندگیست

 

ما می توانیم از همه چیز آزاد باشیم,

ما می توانیم حرف بزنیم,

ما می توانیم عریان باشیم,

ما می توانیم هر طور می خواهیم زندگی کنیم,

ما می توانیم فکر نکنیم و تنها عمل کنیم,

ما می توانیم عمل نکنیم و تنها باشیم,

ما می توانیم از قید و بند رها باشیم,

ما می توانیم فقط به فکر خود باشیم,

ما می توانیم تمام لذتهای حرام را تجربه کنیم,

ما می توانیم آدم نباشیم,

ما می توانیم...

چون اینجا منطقه ی آزاد زندگیست و ما احساس می کنیم از خدا و همه چیز آزادیم.

شاید اشتباه می کنیم. شاید...

  • میثم فکری
۰۵
مرداد
باز هم زمانی رسید که یادمون بیاد آقایی هست که باید عاشقش باشیم.

بازهم زمانی رسید که بعضی یادشون بیفته پدر از دست رفته.

کاش زمانی بیاد که دیگه فراموشی نباشه.

میلاد آقای عشق و مهربانی مبارک.یا علی

  • میثم فکری
۰۴
مرداد

گاهی باید نجوا کرد

گاهی باید گفت

گاهی باید فریاد زد که: آهای! اینهایی که به دستتون می رسه حتما نعمت نیست

اینهایی که به دستتون می رسه حتما پاداش کارهاتون نیست,شاید همه ی اینها امتحان باشه

شاید هم سنت امهال و استدراج خداست که می خواد بیشتر از قبل توی دنیا فرو بری تا عذاب سخت تری دامانت رو بگیره

شاید.....

  • میثم فکری