انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در شهریور ۱۳۸۶ ثبت شده است

۳۰
شهریور

لطفا ورزشکار باشید ویا ربطی به ورزش داشته باشید!

 

اگر ورزشکار باشید محبوب مردم می شوید.پولدار می شوید.حرفه ای می شوید.به سفرهای متعدد خارجی اعزام می شوید.می توانید به کار بساز و بفروش بپردازید.می توانید کارخانه دار شوید.می توانید به هر کس وهر چیزی اهانت کنید.می توانید پای ثابت برنامه ها وجشنهای تلویزیونی شوید. می توانید قهرمان ملی شوید و نشان درجه ی 2,1و 3 لیاقت و شجاعت را بگیرید.می توانید باشگاه بخرید.می توانید آدم داشته باشید..... و در نهایت می توانید یک سیاستمدار باشید.

 

اگر ربطی به ورزش داشته باشید می توانید مدیر عامل شوید.می توانید در کنار ورزشکاران عکس بگیرید.می توانید در زمان انتخابات چند ورزشکار مهم داشته باشید که حامی شما باشند.می توانید ورزشکاران را به سینما و تلویزیون بکشانید و....خلاصه همه کاری می توانید بکنید.

 

اگربرنامه ساز ورزشی باشید برنامه ساز برنامه های محبوب مردم هستید.پول خوبی به جیب می زنید (این یکی حتی در مورد رادیوهم صادق است!).می توانید طنز کار کنید و کسی به شما کاری نداشته باشد.می توانید انتقاد کنید و باز هم کسی به شما کاری نداشته باشد.می توانید حلال و حرام را کنار بگذارید.می توانید بدون شایستگی ویا تخصص لازم به سفرهای متعدد و حتی خارجی بروید.می توانید برنامه های مشارکتی بگیرید.می توانید حتی محبوب مدیران صدا و سیما باشید,چون برای آنها مخاطبان سطحی و عوام را جذب می کنید.می توانید یک شبه ره صد ساله را طی کنید و پولدار شوید.می توانید با بقیه ی برنامه سازها همکاری کنید و به همدیگر نان قرض دهید,شما کارشناس آنها و آنها کارشناس شما باشند و پولی خارج نشود.می توانید حتی ویزه برنامه های معارفی بسازید.می توانید طرح تسنیم 2 اجرا کنید,چون شما طنز را خوب می فهمید و برای طنز چه جایی بهتر از دین و معارف؟!!!

 

به ورز ش ربط داشته باشید به نفعتان است!

  • میثم فکری
۱۲
شهریور
سلام

من فعلا هستم.حرف از رفتن هم اصلا تعارف و ناز و از این حرفها نبود.فقط باید بگم که دکتر گیل آبادی با رفتن موافقت نکردن.اما باز هم به فکر ماندن نباش .همه می رویم و تنها خداست که می ماند....

  • میثم فکری