انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در مهر ۱۳۸۶ ثبت شده است

۲۹
مهر
بالاخره زمان رفتن رسید

.....پایان قرار شبانه

  • میثم فکری
۱۸
مهر
می گذرد کاروان...

زمان می گذره.سالها.ماهها.روزها.ساعتها.دقایق وثانیه ها...

ماهی که مبارک بود هم به نهایت رسید ولی ما انسان بودن و فراموشکاریمون به انتها نرسید.ما هم روزی به نهایت می رسیم و می فهمیم که هنوز ابتدای راهیم!

  • میثم فکری