انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در خرداد ۱۳۸۷ ثبت شده است

۲۶
خرداد

سر چهارراهها کودکان کار را می بینیم و از ترس عذاب وجدان آفتاب گیر را پایین می کشیم و به درون آینه ی آن می نگریم .یا به گونه ها و لبهای رنگینمان نگاه می کنیم ویا به صورتهای تراشیده مان که از صورت دخترکان 8 ساله ی گل فروش صاف تر است.عذاب وجدان که شدت می گیرد لبخندی از روی ترحم به آنها هدیه می کنیم و تا مدتها از این اقدام انسان دوستانه! کیفوریم.شیشه ها را بالا می کشیم تا مبدا فقرشان مسری باشد و غبارش بر خودروی وارداتی ما بنشیند.

کودک بعدی از راه می رسد ولی ما لبخندمان را پیش از آن خرج کرده ایم وچیزی نداریم تا به رسم هدیه به او تقدیم کنیم.عذاب وجدان هم که چراغ، هنوز سبز نشده با سرعت راهش را از ما جدا کرد.تنها چیزی که برای کودک دوم می ماند انعکاس تصویر خسته و غمزده ایست که بر شیشه ی خوروی ما جامانده...

  • میثم فکری
۱۷
خرداد
نوشتن کار قلم نیست کار دله.گاهی اینقدر سرت شلوغ می شه و گرفتار دنیا میشی که یادت میره دلی هم هست که باید بهش وفادار باشی.انگار بیشتر دنیا رو یه جوری درست کردیم که یا باید به دلت برسی یا به دنیات.

باور کنید این روزها برای قرار ،دلم تنگ شده و دلم شبانه های خلوت میخواد.جنس ما شلوغکاری و این حرفها نیست ما باید به قرارهای شبانه مون پایبند باشیم.

من دنبال یه فرصتم.باید منتظر باشیم!

*راستی یه خبر بد: مادر حاج آقا سرلک مرحوم شدند.روحش شاد

  • میثم فکری
۰۱
خرداد

شروع کرده بود و هنوز نمی دونست کجا باید بره. فقط می دونست که دیگه باید تا آخر خط بره ولی آخر خط کجاست رو نمی دونست.

انتظار رسیدن لحظه‌ی آخر رو هم نداشت چون همیشه خودش پیش قدم شده بود.

تصمیم گرفت بره و خودش به آخر خط برسه. رفت و رسید.آخر خط نوشته بود لطفا منتظر بمانید...

 

  • میثم فکری