انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در اسفند ۱۳۸۸ ثبت شده است

۲۲
اسفند
دلم گرفته بود و گرفته است از مرارت های دنیا. از اینکه روزی احساس می کنی کسی خسته شده. از اینکه خستگی کسی را می بینی که هیچ کس خستگی اش را ندید. به قول معروف خستگی را خسته کرده بود.

سری زدم به وبلاگ خانم قیصرخواه مدیرگروه جوان و جامعه. دلم گرفت. نوشته بود: رادیو خسته نمی شود. حالا من می نویسم: یک رادیویی هم خسته نمی شود. پس همچون گذشته های همیشگی بیماری و خستگی را بیمار و خسته کن!

یکی از دوستان پرسیده بود که آیا خانم قیصرخواه بیمار هستند؟ بله و محتاج دعای شمایی که رادیو را می شناسید و شاید رادیویی ها را نه! 

رادیو خسته نمی شود

  • میثم فکری
۰۹
اسفند
به گمانم شعرهایت تمام شده، ای روح سرگردان! که دوباره سری به دیوان و دیوانه زده ای تا دوباره بخوانی که "یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور". اما این بار نه یوسفی در کار است و کنعان نیز به سرزمین از یاد رفتگان بدل گشته است. پس بیهوده تلاش نکن ای روح سرگردان، که براین مزار که می گریی مرده ای نخوابیده و فقط با این سرگردانی و ترسی که به این شهر غالب می کنی شاید خواب غفلت را از سر مردمانش بپرانی . البته شاید.

شعرهایت تمام شده، حرفهایت که تمام نشده! البته شاید.

حرفهایت تمام شده، خودت که تمام نشده ای! البته شاید...

  • میثم فکری
۰۳
اسفند
به این فکر می کنم که آیا اعتبار و آبرویی دارم. اگر دارم این اعتبارم پیش کیه و به چه خاطر؟ و اگر ندارم چرا؟

این روزها به این فکر می کنم. شما هم فکر کنید*

*طرف بعد از این همه مدت اومده چی می گه؟!

  • میثم فکری