انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۸ ثبت شده است

۲۲
ارديبهشت
سلام.این روزها یک جای خوبم.

با رهبر در کردستان

....

  • میثم فکری
۰۹
ارديبهشت

بیشتر اوقات خسته‌ایم و تن را توبیخ می‌کنیم. اما زمان گاهی نشان می‌دهد که باید به سراغ چیز دیگری برویم، به سراغ کسی که خود شخصیتی است بنام روح.

این روح گاهی خسته است.

...

چند روز است خسته‌ام.

نمی‌دانم آقای جسم است یا حضرت روح؟!

  • میثم فکری
۰۵
ارديبهشت
روز به روز بزرگتر می شویم و جای بیشتری می گیریم.

اما شبها را فراموش می کنیم تا بزرگوارتر هم شویم!

----------------------------------------

مجبورم به پ.ن!: شبها زمانی است برای بزرگ شدن در آغوش بزرگواری سر سجاده ی عشق. و همین آدم رو بزرگوار می کنه!

 

  • میثم فکری