انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۸۸ ثبت شده است

۳۰
خرداد
بی مقدمه:

در آموزه های دینی ما یه چیزی هست که خیلی خوبه بهش توجه کنیم و از خداوند بخواهیم که به ما فرقان عطا کنه. اون مطلب اینه که: الفتنه اشد من القتل.

و حالا بیشتر از قبل به اهمیت این موضوع پی می بریم

  • میثم فکری
۱۶
خرداد
سلام

روزهایی بود که نبودم.تازه امروز به حالت عادی برگشتم.

بخاطر برنامه منطقه آزاد مدتی در سفر بودم(راستی خودم هم تا حدی به این برنامه انتقاد دارم!)

و چند هفته ای هم در برنامه منطقه اختصاصی نبودم.پس انتقادات را بی پاسخ می گذرم و درصدد جبران بر می آیم!

  • میثم فکری