انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در آذر ۱۳۸۸ ثبت شده است

۲۲
آذر

کاش در جزایر بدون سکنه‌ی اطراف ایسلند زندگی می‌کردم تا به این موضوعات فکر نکنم...

کاش در دوران پارینه سنگی می‌زیستم تا از سنگهایی که سر راه پیشرفتمان می‌گذارند ناراحت نشوم

کاش هنوز چرخ اختراع نشده بود تا چوب لای چرخمان نگذارند

کاش از انقلاب بی‌راهبر نمی‌ترسیدم

کاش از اختلاف دو گروه همچون دعوای دو قبیله نمی‌ترسیدم

کاش از خودروی بی‌فرمان نمی‌ترسیدم

کاش از کشتی بی‌سکان نمی‌ترسیدم

کاش از ارزشهای بی‌ارزش شده نمی‌ترسیدم

کاش از اختلاف‌های مختلف نمی‌ترسیدم

کاش از رفتن رفتنی‌ها نمی‌ترسیدم

کاش از قلب خالی از عشق نمی‌ترسیدم

کاش ....

کاش از رادیوی بی‌صدا نمی‌ترسیدم!

  • میثم فکری
۱۰
آذر

این روزها به این فکر می‌کنم که چرا برای اثبات خود همیشه به نفی دیگری می‌پردازیم؟ برای نفی یکی به اثبات آن یکی می‌پردازیم و مردم را به این دلیل که چون "من" فکر نمی‌کنند ناجور می‌خوانیم.

بذارید راحت‌تر بگم. اگه یه خورده توی خبرها بگردید می‌بینید که ما برای اینکه بگیم ما و جناح ما خوب هستیم می‌گیم: آنها خوب نیستن. مثلا حسن آقا خوب است چون علی آقا خوب نیست. فردا می‌بینیم آقا تقی بد است و برای اینکه او را خراب کنیم می‌گیم علی آقا هم خوب است چون آقا تقی خوب نیست. و در نهایت برای اینکه بگیم اونطرفی‌ها خوب نیستن می‌گیم آقا تقی هم خوب است چون اونطرفی‌ها خوب نیستن. و سرجمع فقط سلیقه‌ی ماست که همه چیز رو تعیین می‌کنه.

 استادی داشتیم که می‌گفت: امر به معروف و نهی از منکر ما به این دلیل نیست که این خوبه و اون بد. فقط بخاطر اینه که این شبیه ماست و منطبق با سلیقه‌ی ما و اون یکی نه!

  • میثم فکری