انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در دی ۱۳۸۹ ثبت شده است

۲۶
دی
برف که می بارد خشکی و برهنگی درخت را هم می پوشاند.

درخت این روزها سربلندتر از پاییز است.

زنده باد سربلند...

  • میثم فکری
۱۴
دی

بازیچه شده ایم این روزها. بازی هر روزه ی ما با آفتاب شروع می شود و با مهتاب به آخر می رسد. نه! بازیگردانی در کار نیست. خودمانیم و خودمان. هم فیلمنامه نویس شده ایم، هم کارگردان، هم تهیه کننده و هم بازیگر. می دانی که سوژه هم برای سر کار رفتنمان زیاد است. یک روز عزل یکی و روز بعد نصب دیگری. امروز افزایش و فردا کاهش. دیروز پاکی و امروز آلودگی...

هیچ کداممان نمی دانیم فردا را چه خواهیم کرد و به حسرت دیروز زندگی می کنیم. القصه که بازی می کنیم. ما بازی می کنیم حتی اگر از گلزار هم خوش تیپ تر باشیم بابت این بازی قرانی از آن 90 میلیون دستمزد گلزار را هم نمی گیریم. زیاد حاشیه نمی روم. شده ایم بازیگر بی جیره و مواجب این روزگار و خودمان. تا کی شود که این را بفمیم، خدا داند!

  • میثم فکری
۰۸
دی
برای بصیرت نیاز به چشمان دقیق نیست. باید قلبت را به روی حقایق باز کنی تا از کسانی نباشی که خداوند بر قلبهایشان قفل زده.

با قلبت ندای "این عمار" ولی را بشنو...

  • میثم فکری