انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در خرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است

۲۶
خرداد
...و به همین راحتی آدم در روزگار غرق می شود بی آنکه آبی یا موجی باشد!

....

  • میثم فکری
۰۸
خرداد
به زودی زمان ما نیز پایان می یابد و دیگر نیستیم که به به و چه چه راه انداخته و یکجانبه با قضاوتمان بگوییم که ما بهترینیم.

زمان به پایان می رسد و همان زمان است که در مورد ما قضاوت می نماید. و خداوند در مورد کسانی که به ناحق قضاوت می کنند قضاوت خواهد کرد.

مخلص کلامم این است که بیهوده با تعریف از خود برای خود اعتبار و آبروی کاذب نسازیم. زیرا زمانی می رسد که معلوم می شود ما هیچ نیستیم و آن زمان ما هم دیگر نیستیم!

  • میثم فکری
۰۳
خرداد
دوستان! نظرات همگی می رسد. فقط نمی دونم چرا نمایش داده نمیشه. به هر حال من این حرکت رو که در راستای انحراف افکار عمومیست شدیدا محکوم می کنم!!!
  • میثم فکری