انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در آبان ۱۳۸۹ ثبت شده است

۲۷
آبان
دل باید دریایی باشد یا چشم ها؟!

راستی...

  • میثم فکری
۱۱
آبان
این روزها به انکار راغب ترم تا تاییدات متملقانه!

اصلا عاشق انکارم!

  • میثم فکری