انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۰ ثبت شده است

۲۷
اسفند
روزهای آخر اسفند دارند سرمای زمستان را به رخمان می کشند تا این روزها را فراموش نکنیم. اما ما همچنان چشم به راه بهاریم.

همیشه دلم برای روزهای آخر زمستان می سوزد...

  • میثم فکری
۱۲
اسفند
وطنم! می شود با تو دل به دریا زد...

دم همه ی مردم ایران گرم

  • میثم فکری
۰۷
اسفند
خستگی سر دردم را بیشتر می کند و حالا از سر درد حسابی خسته ام!

از روزهای عادی و معمولی خسته ام. ربط دارد به سر دردم؟!

  • میثم فکری