انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

۲۷
خرداد
درست همین موقعها بود یعنی حول و حوش ساعت یک بامداد جمعه. به علیرضا می گفتم آیتم جبران خلیل جبران را پخش می کنیم و خودم ساکت می شدم تا حر فهایش را بشنوم.

در یکی از این آیتمها چنین گفته می شد: ما بسیاری از اوقات برای فرار از خلوت به جلوت فرار می کنیم و برای آنکه حساب را کف دست خودمان نگذاریم به حرفهای دم دستی دیگران پناهنده می شویم!

  • میثم فکری
۱۸
خرداد

این روزها زندگیمان دور باطل شده است. دغدغه مان شده پول توی جیبمان. و تا پول توی جیبمان زیاد می شود و جیب قلنبه، دیگر خبری از دغدغه نیست. پس جای کمک به دیگران چیست؟ راستی همین وسطهای حرفم این را بگویم که «اگر کسی به تو کمک کند معنایش این نیست که تو ناتوان شده ای. این یعنی کسی به تو فکر می کند!»

حالا این را رها کنیم، چند دقیقه فکر کنیم که آخرین باری که به جامعه ی خودمان، به پیشرفت کشورمان و کمک به دیگران فکر کرده ایم کی بوده است؟ و آخرین باری که به جیب و پول مربوط بوده، کی بوده است؟

من که از این فکر ناامید شده ام، شما را نمی  دانم!

  • میثم فکری
۰۴
خرداد
گذشته ها در رادیو هر برنامه ای داشتیم عادت بر این بود که سوالی را مطرح کنیم برای مشارکت مردمی. امروز به ذهنم سوالی رسید که چند روزیست دغدغه ام شده است.

کدام فرهنگ به رشد و پیشرفت ما کمک خواهد کرد؟

الف: فرهنگ ایران باستان

ب: فرهنگ سنتی

ج: فرهنگ مدرن و آنچه غرب را به توسعه رساند

د: فرهنگ انقلابی و آنچه در ۸ سال دفاع حاکم بود

اگر گزینه ای رو انتخاب کردید و یا گزینه ای خارج از این گزینه ها مفصلا توضیح بدید بد نیست!

  • میثم فکری