انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۰ ثبت شده است

۲۸
آبان
قربان صدقه ی برف که می روم آب می شود

قربان صدقه ی آب که می روم به زمین فرو می رود و چشمه می شود

قربان صدقه ی چشمه که می روم بخار می شود

قربان صدقه ی آفتاب که می روم چهره در نقاب می کشد. باران می بارد و روز از نو و روزی از نو ...

...

انگار قربان صدقه های من است که ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار می اندازد!

  • میثم فکری
۲۱
آبان
گاهی چنان بی ظرفیتم که وقتی جوراب می پوشم مردمان زیر خط فقر را فراموش می کنم...
  • میثم فکری
۰۹
آبان
یادم می آید روزهایی بود که روایتگرانش از مردانگی و غیرت و شجاعت ایرانیان مسلمان روایت می کردند و از ارج و قرب زیادی هم برخوردار بودند. یادم می آید اگر مخملباف معلوم الحال فعلی هم  فیلم می ساخت از ارزشها می گفت و از رشادتها. حالا از آن نسل ابراهیم مانده که حاتمی کیاست! ابراهیمی که مهاجر و دیده بان و سایر ماندگاران جنگ را ساخت. او می فهمد و می داند و هنوز خوب روایت می کند. او هنوز در آتش سینمای ما، ابراهیم است. او هنوز دستمزد فروش فیلمهایش را خرج خرید بلیت جشنواره های خارجی نکرده. اما همان ابراهیمی که روزی فکر کردند با روشنفکرنماهای ما همراه شده حالا که جریان انحصار طلب و توتالیتر روشنفکری را نقد می کند منفور آنان می شود و گلستانش را دوباره آتش می زنند.

اما ما هنوز خوشحالیم که ابراهیم ارزشهایمان را حاتم بخشی نکرده و هنوز حاتمی کیای شاگرد آوینی است. ما برای سینمایی که ارزشها را تبلیغ می کند ارزش قایلیم. او هنوز ابراهیم ماست و کاش بماند.

ونکته ی آخر: دیدن "یه حبه قند" را توصیه می کنم. فیلمی که جنجالهای زیادی داشت و دارد. شاید جایش در اسکار خالیست، اگر اسکار درست باشد!

  • میثم فکری