انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

۱۳
آذر
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد...علمدار نیامد

سقای حسین سید و سالار نیامد...علمدار نیامد

...

  • میثم فکری
۰۵
آذر
صدای سنج می آید

صدای زنجیرهایی که بر دوش می خورند

صدای آرام گریه های آرام زنان

صدای شورهای پر شور حسینی

صدای پای کاروان...

بوی گلاب می آید

بوی سیب

بوی خاک و خون...

نگاه که می کنم چشم پر می شود از همه چیز

از نگاه مظلوم کودکان

از مشک پاره پاره

از گلوی پاره به تیر سه شعبه

از شرمندگی

از عطش

از ادب

....

همه را که می بینم، "ما رایت الا جمیلا" را هم می بینم

اینجا همه زیباییست، چون حسین سرور زیبایی هاست...

  • میثم فکری