انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۱ ثبت شده است

۳۱
تیر

قال الصادق علیه السلام:

انما فرض الله الصیام لیستوى به الغنى و الفقیر.

امام صادق علیه السلام فرمود:

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند.

حالا همه چیز مساوی است و شاید ما که اندکی از دنیا بهره برده ایم باید روزها تلاش کنیم تا به بندگی آن بی بهرگان از دنیا برسیم.

  • میثم فکری
۱۸
تیر
در بارگاه حضرت رضا همسر دلش می سوخت برای طفلانی که بزرگشان را گم کرده اند.

من هم دلم می سوخت. اما نه برای کودکان، که برای خودم. گفتم اینجا جایی برای پیدا شدن است، نه برای گم شدن. رفته بودم پیدا شوم، نمی دانم شدم یانه؟!

گر گدا کاهل بوَد تقصیر صاحبخانه چیست؟!

  • میثم فکری
۱۱
تیر
دنیای جدیدی از نیمه ی این ماه آغاز می شود.آماده ایم یا نه؟!

 

سلام بر آنکه ما را به راه راست می رساند...

  • میثم فکری