انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در فروردين ۱۳۸۹ ثبت شده است

۲۴
فروردين
تا زمانی که تنها به عافیت خود می اندیشیم لذت پایان رنج مردمان را نخواهیم چشید.

 

  • میثم فکری
۱۶
فروردين
سلام. گرچه امسال ما با خبرهای بدی آغاز شد و روزهای بد... نه... روزهایی که چندان خوب نبودند را پشت سر گذاشتیم ولی باید که دلتنگی ها تمام شود.

روز از نو. روزی از نو. سال جدی آغاز شد تا همت کنیم و عزم را برای کار جدی و بیشتر جزم کنیم. شعار نیست. امید است و اعتقاد

امسال هم با هم باشیم

یا علی

  • میثم فکری