انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۱ ثبت شده است

۲۳
ارديبهشت
امام سجاد علیه السلام با مادر خود در یک ظرف، غذا نمی خورد و ظرف غذایش را جدا می کرد می فرمود: «می ترسم برای لقمه ای دست دراز کنم که مادرم نیز قصد آن لقمه را داشته باشد و با این عمل، باعث نارضایتی مادرم شوم و در نهایت عاق گردم».

مرحوم جزایری رحمه الله در شرح صحیفه بعد از نقل این روایت می گوید: مراد از مادر امام سجاد علیه السلام ، دایه حضرت است که کنیز امام حسین علیه السلام بوده، زیرا مادر حقیقی امام هنگام زایمان از دنیا رفته است. آن بزرگوار در دعای خود از خداوند می خواهد: «خداوندا! عبادتم را برای والدین ثبت فرما و به من توفیق مرحمت کن که خواسته آنها را برخواست خود مقدم بدارم و کمال احترام را در مورد آنان رعایت کنم».

  • میثم فکری
۱۲
ارديبهشت
روز قبل از تولدم را کاملا یادم می آید! با خودم می گفتم جایی امن تر و راحت تر از اینجا نیست. با خدا چانه می زدم که خدایا بگذار یا اصلا نروم یا دیرتر بروم. اما گفت نمی شود. دنیا حساب و کتاب دارد. باقی حرفهایش یادم نیست. حتی یادم نیست چه قولی به خدا داده ام ولی می گویند قولهای اساسی داده ام. حتی سفت و سخت تر از قولهای رییس جمهور به مردم!

دوست داشتم بمانم و بخوابم. یا کتاب بخوانم و فکر کنم. غذا هم به قدر کافی بود. چون خدا بنده ای را بدون روزی رها نمی کند. به پدر و مادرم خنده ام می گیرد که فکر می کرده اند چه شاهکاری می خواهد به دنیا بیاید؟! اما حالا ۳۰ سال از آن روز گذشته و من باید دوباره بیدار شوم و حسرت یک خواب راحت را داشته باشم. برای خودم متاسفم!

امروز روز قبل از روز تولد من است!

  • میثم فکری
۰۴
ارديبهشت

وقتی بادِخنک از بادکنک بیرون می زد فهمیدم کسی در آن دمیده که حسابی دلش خنک بوده؛ حالا حال کسی را گرفته یا یخ در بهشت خورده را من نمی دانم.

خلاصه این بار "بادکنک"، بادِ خنک داشت و بس!

....

هوا گرم است و دلم یخ در بهشت می خواهد!

  • میثم فکری